Letra e Vajzës Shqiptare/ “O Zot, Ndihmoje”! Jam e Sëm urë Nuk Mundem…

Kjo letër i drejtohet të gjithë popullit shqiptar, për të cilin ka ardhur koha njëherë e mirë të reflektojë dhe të marrë masat për t’i siguruar vetes sa më shumë higjienë.

Letra është shkruar nga një e re shqiptare, e cila quhet Lora.

Lora tregon se është e së murë, është ope ruar nga zemra dhe ka një imunitet të d obët, aq sa nuk përballon dot as një gr ip normal.

Vajza shkruan se është në rr ezik nëse preket nga Koronavirusi dhe bën apel që njerëzit të ruajnë distancën e të mos inj orojnë rregullat.

Letra e plotë e Lorë-s

“Nëse e marr koro navir usin do të jem një nga ata që të gjithë do të shkruajnë: Epo mirë Lora ishte e së murë. Unë jam një vajzë me imu nitet të do bët dhe e gjykoj të pad rejtë që ju të shëndetshmit të inj oroni rregullat.

Meqënëse ky v irus i bekuar dë mton vetëm ata që kanë sistem imunitar të dob ët, më lejoni që një prej atyre që është në rr ezik t’ju tregojë për këtë.

Unë jam ope ruar nga ze mra dhe më duhet të marr mjekime herë pas here edhe për një gë rvishtje të vogël që më ndodh apo një g rip normal imuniteti im bie përt okë, një gjendje e cila më bën të jem subjekt në rr ezik në rast se co vid-19 më pr ek.

A e dini kush jemi ne me im unitet të do bët? Ne jemi ata që kemi përballuar së mundjet e rë nda, diabetin, su lme në zemër, ata që lu ftojnë me sëm undje degje nerative.

Ne jemi ata që kemi lu ftuar ose jemi duke lu ftuar me betejën dhe unë e gj ykoj të padrejtë që ju të shëndetshëm e të bukur si dielli, të shm angni të gjitha rregullat që mund të fre nojnë pjesërisht pr oblemin.

Se nuk e kuptoni sa e rëndësishme është të na mbani distancë kur jeni me gr ip. Ju që ikni nga zona e kuqe nuk e kuptoni që jeta nuk rrotullohet gjithmonë rreth jush.

“Ju lutem ruhuni, s’është shaka”

E Bujshme! “Çohet” në Prokurori, Sali Berisha

Deputetët e Komisionit të Shën detësisë në Kuvendin e Shqipërisë kanë kallë zuar pe nalisht shtetasin Sai Berisha, për përhapjen e inform atave apo njoft imeve të rre me, me imazhe të montuara apo komente me shkrim (përmes faqes së tij facebook), të cilat targetojnë opinionin publik duke nxit ur me vetëdije një gjend je pasi gurie dhe pan iku tek njerëzit.

Po ashtu ato kanë paralajmëruar Partinë Demokratike të ndal ojë menjëherë daljen në Tiranë dhe në bashki të tjera të vendit të përfaqësuesve të saj, të instr uktuar për të përhapur pa nik.

Deklarata e plotë

Deputete te Kom isionit te Shen detesise ne Kuvendin e Shqiperise po ndjekin dhe vleresojne masat e marra per perballimin e sit uatës se eme rgjencës të krijuar në Shqipëri si pasojë e përhapjes në shumë vende të botës së vir usit dhe nevojën për solidaritet me bluzat e bardha të cilet kane pergjegjesine kryesore.

Ne konstatojne me shqet esim disa veprime keqd ashese te disa personave politikë që synojnë të perhapin pa nik, mosb esim tek stafet mje kesore dhe dem oralizim.

Per kete qellim bazuar ne Nenin 267 te Kodit Pen al ne Republiken e Shqiperise kemi vendosur te kallz ojme pen alisht shtetasin Sali Ram Berisha ish-deputet, për përhapjen e informatave apo njoftimeve të rre me, me imazhe të montuara apo komente me shkrim (përmes faqes së tij facebook), të cilat targetojnë opinionin publik duke nx itur me vet ëdije një gjendje pas igurie dhe pani ku tek njerëzit.

Gjithashtu i bëjme thirrje Partisë Demokratike të ndalo jë menjëherë daljen në Tiranë dhe në bashki të tjera të vendit të përfaqësuesve të saj, të instruktuar për të përhapur pa nik.

Kallzimi i plote pe nal do te depozitohet neser ne mengjes ne Prokur orine e Tiranes

Mrekulli në Itali/ Nga dje, Bie ndjeshëm numri i të prekurve

Për fatin e keq, Italia është renditur si vendi i dytë më i dëm tuar pas Kinës.

Gjithsesi nga shteti fqinj vijnë lajme të mira, pasi krahasuar me ditën e djeshme, numri i të prekurve është ulur ndjeshëm.

E ndërsa dje numri i të infektuarve ishte 1598, sot sipas të dhënave zyrtare janë 529 në të gjithë Italinë.

Vlen të theksohet kthesa në zonën e kuqe të Codogno dhe Lodi, ndër të parat e prekura, ku ka funksionuar izolimi, pasi numri i të prekurve është në ulje.

Po ashtu edhe numri i të shëruarve është dyfishuar në krahasim me ditën e djeshme.

Ndërkohë që kurba e numrit të viktimave është në rritje.

Në total janë 631 të vd ekur, krahasuar me dje që u shënuan 97, sot janë shënuar 168 duke ardhur në rritje. Ndërkohë që në total numri i të infektuarve ka shkuar në mbi 10 mijë.

Kanë pas.oja të mëdha/ 4 Gab.imet që po bëni dhe që rrez ikojnë përhapjen

Njerëzit tentojnë shumë mënyra për të siguruar sa më shumë higjienë, por ata nuk e dinë se janë vetëm disa gabime të vogla që mund t’i kushtojnë shumë.

Shumë studime kanë treguar se ky është një lloj viru si që përhapet më së shumti nga gabimet që bëjnë vetë njerëzit.

Një nga rastet më të pastra është ITALIA…

Përpara se të shpërth ente epid emia, një burrë 75 vjeçar udhëtoi nga San Marko drejt Lombardisë ku edhe u sëm ur.

Ai u kthye në shtëpi, nuk u testua dhe infe ktoi gruan, të bijën dhe 70 të tjerë. Më pas, pacie nti v diq dhe analizat treguan se ai kishte qenë i prekur nga vir usi.

Ky aspekt përbën një nga gab imet më të mëdha që ndodhi në Itali.

Autoritetet gabuan duke mos i ndaluar udhëtimet e brendshme nga veriu në jug, dhe duke nxitur kështu përhapjen e vaz hdueshme të epi demisë.

Karantina: Nëse dikush dyshon, që është i in fektuar nga CO VID-19 ose ka simptoma si temperaturë, kollë dhe dhim bje fyti duhet të izolohet në karantinë që mos të infe ktojë të tjerët.

Izolimi duhet marrë seriozisht.

Të luash me jetën tënde dhe të tjetrit nuk është aspak shaka.

Ndaj mos bëni gab imin të anashkaloni rëndësinë e të treguarit kujdes dhe vigjilencë.

Disa nga faktorët, që mund ta përkeqësojnë këtë gjendje janë:

Teoritë konspirative: Rrjetet sociale kanë shpërndarë informacione të rre me, duke cituar edhe burime jo zyrtare dhe teori konspirative që i hedhin benzinë zjar rit.

Nëse njerëzit besojnë gjithçka që lexojnë në internet, ata nuk do ta marrin sëmu ndjen seriozisht, do të besojnë se rakia e shëron atë, dhe do të rrez ikojnë veten e të tjerët.

Jini skeptikë ndaj asaj që lexoni, zgjidhni burime të mira informacioni dhe ndiqni këshillën e autoriteteve zyrtare.

Mos harroni që Koro nav irusi është një epidemi e re dhe asnjë prej nesh nuk është ekspert i fushës, aq më pak ata që besojnë se rakia është ilaçi që shë ron çdo gjë.

Kurat natyrale: Po, hudhra është e mirë për shë ndetin. Po, ajo është e pasur me antiok sidantë e vitamina, por koro nav irusi nuk do t’ia dijë për këto.

Deri më tani NUK ka asnjë vaks inë që e shëron Kor onavi rusin.

Përderisa nuk ka vaksinë, si mundet hudhra apo rakia apo vitamina C ta shërojnë atë?

A nuk do të ishte Organizata Botërore e Shëndetësisë që do të këshillonte e para kura të tilla natyrale?

Mungesa e higjienës: Me higjenën nuk bën dot shaka.

Larja e duarve duhet të jetë mbi 20 sekonda por nuk duhet të zgjasë aq sa të numëroni ju shpejt e shpejt deri në 20.

Duart duhen larë me sapun dhe nuk duhet thjesht shpërlarë siç shohim rëndom.

Njerëzit që tështinë duhet të vendosin bërrylin përpara gojës dhe jo dorën.

Stërklat mbeten në duar, dora prek diçka tjetër e kësisoj përhapet sëmu ndja.

Antidezi nfektantët duhet të kenë mbi 60% përmbajtje të alkolit.

Ekspertët thonë se mënyra më e mirë për të mundur vir usin është të ndryshojmë mënyrën tonë të sjelljes dhe kjo nis me larjen e duarve. /AgroWeb/Gazeta Express

Befasuese! PD nxjerr ska ndalin/ Mjekët ishin me shenja të dysh imta, ja zbulimi për maskat…

Partia Demokratike ka den oncuar sot një sk andal të rë ndë, ku mjek ëve u janë dhënë maska që kanë skad uar që prej vitit 2011.

Ishte sekretari i Partisë Demokratike Gazment Bardhi, së bashku me Bardh Spahinë dhe Albana Vokshin, të cilët bërën publike këtë aku zë të rë ndë, dhe kërkuan nisjen e het imeve të menjëhershme nga ana e prokurorisë.

Sipas demokratëve, ata kishin marrë vazhdimisht ank esa nga ana e mjekëve se maskat u jepnin irrit ime në fytyrë dhe vës htirësi në fry mëmarrje, dhe më pas u zbulua se kutive iu ishte mbuluar data e skadencës.

“Nuk donim të besonim që ajo që na thanë ishte e vërtetë, por sot jemi përballur me një të vërtetë tro nditëse. Nëse e heq pullën, që i është vendosur këtyre maskave sheh se data e skan dencës është ajo e vitit 2011. Ne kërkojmë që të nisin menjëherë heti met për këtë çështje”, u shpreh Bardhi mes të tjerave.

Sipas PD Ministria e Shëndetë sisë ka shpërndarë në të gjitha spitalet e vendit 1 milionë e 200 mijë kuti të tilla me maska, dhe për këtë duhet të nisin menjëherë het imet.

“Kjo tregon që ministria e shëndetësisë është përfshirë në një veprimtari kri minale. Nuk janë mjete mbrojtëse, por mbe tje mje kësore që duhet ‘i ishin nënshtruar procedurës së as gjesimit. Mjekët janë sot të rrez ikuar, jo vetëm për shkak se kanë qenë të pam brojtur, por edhe për shkak se këto janë mb etje spit alore”, tha më tej Bardhi.

Derimë tani në vendin tonë janë konfirmuar 10 raste po zitiv me kor ona virus, nga të cilët 8 kanë lidhje familjare dhe kontakte mes tyre, ndërkohë që dy të tjera janë raste të veçuara, një 31 vjeçar që ka ardhur nga Milano, dhe një rast në sp italin e Durrësit.

Trump yine aynı.. Orduyu yığarım!

Trump yine aynı.. Orduyu yığarım!

ABD Başkanı Trump, Meksika’nın yasa dışı göçü durdurmaması durumunda, ülkesinin ordusunu sınıra yığacağını söyledi.ABD Başkanı seçilmeden önce Meksika sınırına duvar öreceğini ve parasını da güney komşusundan alacağını söyleyen Donald Trump, bu konudaki sert çıkışlarını bugün de sürdürdü.Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika yönetimine yasa dışı göçü durdurma çağrısı yapan Trump; eğer göçmen akışı engellenmezse, sınıra orduyu yığacağını ifade etti.Trump, ülkesinin güney sınırını tamamen kapatabileceklerini de öne sürdü.

Trum’ın bu çıkışları her zaman aynı. Hiç değişmeden ve ruhsal sorunlarını çözüme kavuşturmadan abd yi yönetmeye devam ediyor ve hiç kimse bu duruma karşı bir uygulama yapmıyor.

Erdoğan’dan Avrupa ülkesine TEKLİF

Erdoğan’dan Avrupa ülkesine: Birlikte yapalım

Erdoğan, “Macar ve Türk ekonomileri birbirini tamamlayan ki ekonomidir. Türkiye-Macaristan iş birliği ile Afrika’da ortak yatırımlara girelim. Afrika’nın beklentileri çok.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan İş Forumu’nda konuştu. Macaristan’ı ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarından biri olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, “Türkiye-Macaristan iş birliği ile Afrika’da ortak yatırımlara girelim. Afrika’nın beklentileri çok” dedi. Erdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak se “Türkiye’de bankacılık sektörünü kimse çökertemeyecek” ifadelerini sözlerine ekledi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Biz Macaristan’ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz. Orta Asya’ya uzanan kadim dostluğumuz var. Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık. Türkiye, Macaristan işbirliği ile Afrika’da ortak yatırıma girelim.

Macaristan’ı ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa’ya ihraç konusunda bir merkez haline gelmeli.

Son 16 yıldaki projelerle ülkemizin alt yapısını daha da güçlendirdik. Yeni Havalimanı’nın tüm etapları devreye girince 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak. 2002’de 36 milyar dolar olan ihracatımız, 165 milyar dolara ulaşmıştır. 2023’te 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz.

HEDEF 50 MİLYON TURİST

Macaristan’la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımları atmayı planlıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk. Turizmde 40 milyona ulaştık. Hedefimiz 2023’te 50 milyon turist. Macaristan’da ciddi yatırımlar yapan şirketlerimiz olduğunu görüyorum. Bankalarımız arasındaki ilişkileri de güçlendirmemiz gerekiyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ KİMSE ÇÖKERTEMEZ

Son birkaç aydır Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ve manipülatif saldırılar yaşandığını biliyorsunuz. Bu saldırıların hedefi, ülkemize başta terörle mücadele olmak üzere bekasını ilgilendiren hususlarda milli menfaatleriyle çelişen kararları kabul ettirme gayretleridir. Eylülde açıkladığımız Yeni Ekonomik Programımızla artık bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız. Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır.

DOSTUM ORBAN İLE TEYİTLEŞTİK

Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan’la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının, halkının vizeye tabi olması, potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir. Bir çağrıda bulunmak istiyorum, ilişkilerimizin ekonomik boyutunu daha da güçlendirelim. Girişimcilerimizin önünü açmaya gayret gösteriyoruz. Dostum Orban da bu konularda kararlıdır. Macaristan’dan ne alabileceksek almaya, Macaristan da bizden ne alabilecekse alma konusunda teyitleştik.”

AB SÖZÜNDE DURMADI

Son birkaç aydır spekülatif ekonomik saldırılar var. Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta kendi huzuru ve güvenliğini sağlamak için attığı adımlar bazı çevreleri rahatsız etmiştir. YPG’nin işgalinde olan bölgelerde, şimdi yüzbinler huzur içinde yaşıyor. Soçi Mutabakatı ile 3.5 milyon insanın güvenliğini garanti altına almıştır. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. 33 milyar dolar açıkladık. Hiçbir kuruluştan doğru dürüst yardım almadık. AB sözünde durmadı.

AYRILIKÇI TEHDİDE ÇOK AĞIR DARBE VURULDU

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta kendi güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin huzurunu garanti etmek için attığı adımlar belli çevrelere rahatsızlık vermiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Türkiye, Suriye’nin geleceğine dair ayrılıkçı tehdide çok ağır bir darbe vurmuştur. Yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak, milyonlarcasının da Suriye’de kalmasını sağlayacak ‘güvenli bölgeler’ teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından bilinçli bir şekilde sabote edilmiştir.

Almanya dan Türkiyeye teklif. “ÜLKENİZDE ÜRETELİM”

Almanya’dan Türkiye’ye teklif: Ülkenizde üretelim

Alman Demiryolları Sanayisi Birliği (VDB) Başkanı Axel Schuppe, VDB’deki birçok Alman şirketinin Türkiye’de yatırımları ve şubesi bulunduğunu ifade ederek, ‘Türkiye’nin tren altyapısını Alman teknolojisini kullanarak Türkiye’de üreterek kuralım.’ dedi.

Schuppe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demir yollarının genellikle kamu finansmanıyla kurulduğu için burada ortaklıkların önemli olduğunu vurguladı.

Alman Demiryolları Sanayisi’nin, Türkiye gibi piyasalarda ortaklıklar kurmak istediğini ifade eden Schuppe, şunları kaydetti:

“Ulaşım sorunu; tren, metro ve şehirler arası tren gibi değişik araçlarla çözülür. Türkiye’de tren projelerinin finansmanı konusunda bir şey söyleyemem. Türkiye, 80 milyon nüfusuyla büyük bir ülke… İstanbul ve Ankara’da büyük organizasyonlar var. Temsil ettiğim VDB’deki birçok Alman şirketinin Türkiye’de yatırımları ve şubesi var. Bunlar sadece büyük şirketler değil… Birçok KOBİ de Türkiye’de iş yapıyor. Bunlar kaliteli iş yapıyor ve insanlara eğitim veriyor. Ülkenin tren altyapısını Alman teknolojisini kullanarak Türkiye’de üreterek kuralım.”

Schuppe, raylı sistemlerin, geleceğin ulaşımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, dünyada iklim değişikliği gibi sorunların da birlikte çalışarak çözülebileceğini söyledi.

Türk ve Alman şirketleri iş görüşmeleri yaptı

Bu arada, yolcu ve eşya taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin ve sürdürülebilir çözümlerin sergilendiği Berlin’deki InnoTrans 2018 Fuarı’nda, demir yolları sektöründe faaliyet gösteren Türk ve Alman şirketleri iş görüşmeleri yaptı.

VDB, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş görüşmelerine, Türk ve Alman firmalarının yetkilileri katıldı.

Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İlk kez…

Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İlk kez…

Juventus ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 30. dakikasında direkt kırmızı kart gördü ve sahayı ağlayarak terk etti. Juventus büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Valencia’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

2012’den beri Şampiyonlar Ligi’nin açılış maçlarında gol atan Cristiano Ronaldo, Juventus ile Şampiyonlar Ligi kariyerine kötü başladı.

Ronaldo, Valencia deplasmanının 30. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Topsuz alanda rakip futbolcu Murillo ile tartışan Ronaldo, direkt kırmızı kart görürken çıkan bu kırmızı kart sosyal medyada ‘ağır karar’ olarak değerlendirildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yıldız futbolcu, oyundan çıkarken göz yaşlarına tutunamadı ve ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

KARİYERİNDE İLK KEZ…

154. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Ronaldo, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart gördü.

RONALDO’NUN ABLASI: UTANIN

Cristiano Ronaldo’nun ablası Katia Aveiro, Portekizli yıldıza haksızlık yapıldığını söyledi ve sert bir açıklama yaptı.

Katia Aveiro, “Utanın. Adalet yerini bulacak. Kardeşimi yerle bir etmek istiyorlar ama Tanrı her şeyi görüyor. Saygısızlık!” ifadelerini kullandı.

ALLEGRİ: VAR OLSAYDI…

Juventus teknik direktörü Allegri, Ronaldo’nun kırmızı kartıyla ilgilii: “Bu konuda VAR sisteminin hakemlere yardımcı olabileceğini söyleyebilirim sadece. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir pozisyonla 10 kişi kalmak hayal kırıklığı yaratıyor. Maçı kaybedebilirdik, Ronaldo’yu gelecek maçlarda özleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

JUVENTUS PENALTILARLA KAZANDI

30. dakikadan sonrasını 10 kişi oynayan Juventus, ikinci yarının başında art arda kazandığı iki penaltıyı Pjanic’in gole çevirmesiyle Valencia deplasmanında 2-0 galip geldi.

Manchester City evinde şoke oldu! Tarihte ilk

Şampiyonlar Ligi F grubunda Manchester City evinde Denayer ve Marcelo’nun forma giydiği Lyon’a 2-1 mağlup oldu. Böylece Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde art arda 4 kez yenilen ilk İngiliz takımı olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi’nde F grubunda Manchester City ile Lyon karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Maxwell Cornet ile öne geçen Lyon, 43. dakikada Nabil Fekir’in golüyle farkı 2’ye çıkardı ve devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Sane ve Agüero gibi yıldızların oyuna girmesiyle baskıyı iyice yükselten Manchester City, 67. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle farkı 1’e indirdi.

Manchester City, kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Lyon’a evinde 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne kayıpla başladı.

Manchester City’i mağlup eden Lyon’da savunma ikilisini Jason Denayer ve Marcelo oluşturdu.

Grubun ikinci haftasında Lyon evinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Manchester City ise Hoffenheim’a konuk olacak.

MANCHESTER CİTY TARİHE GEÇTİ

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste dört mağlubiyet alan ilk İngiliz takımı oldu.

7 Mart Manchester City 1-2 Basel (CL 2017/18 son 16 turu rövanş)
4 Nisan Liverpool 3-0 Manchester City (CL 2017/18 çeyrek final)
10 Nisan Manchester City 1-2 Liverpool (CL 2017/18 çeyrek final rövanş)
19 Eylül Manchester City 1-2 Lyon