Dasma në Coronav irus/ Nusja: Po nuk më erdhët në martesë do t’ju bëj…

Bota po përj eton momente të vështira pasi në të gjithë planetin është përhapur COVID-19, por në disa raste të veçanta disa persona nuk mendojnë të mbrohen, por…

Ky është një rast i një çifti që kanë sfid uar situatën dhe kanë vendour të kryejnë martesën e tyre pavarësisht rrethanave.

Dhe ajo që të bën të habeitesh në maksimum është fakti se nusja ka përhapur zemë rim në rrjet pasi i tha të ftuarve të dasmës se ishin të vde kur nëse mungonin në ceremoninë e saj prej epide misë së kor onavir usit.

Në një status në rrjetet sociale që më pas u shpër nda në mënyrë anonime, nusja amerikane shpjegoi se do të martohej për 37 ditë pasi kishte shpenz uar mijëra dollarë për ditën e madhe.

Fotografi ilustruese.

“Unë kam shpenz uar mijëra dollarë. Kam punuar me çdo gjë, kështu që e ndjej si dety rim që t’ia kujtoj të ftuarve të mi, se nuk më inte reson. Nëse mung oni në dasmën time prej paranojës së ko ronavi rusit. Ju jeni të vde kur për mua.” – e përmendte ajo në postimin e saj.

Shumë përdorues të rjetit ‘Reddit’ iu kund ërvunë nuses duke i thënë se kjo është më ser ioze se dasma e saj pasi bëhet fjalë për jet ën e njerëzve.

OBSH-ja ka përmendur faktin se për të paran daluar përhapjen, është e rëndësishme që njerëzit të mos marrin pjesë në tub ime ku transmetohet shumë shpejt sëm undja nga një person tek tjetri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *