Mendohuni njëherë, Zgjidhni në Flutur dhe Lexoje: Mesazhi vjen nga Qielli për Ty

Ky test i bukur dhe i pazakontë me flutura do të zbulojë sek retet që fs hihen në shpirtin tuaj.

Zgjidhni një nga këto 4 flutura dhe lexoni masazhin që ka zgjedhja juaj për ju.

Nëse e keni zgjedhur fluturën nr.1:

Ju jeni një person shumë i ndritur dhe pozitiv. Shumë persona tërhiqen nga ju, si fluturat në dritë. Keni një shpirt të sinqertë dhe të ngrohtë, ku ka vend për të gjithë.

Mendoni shumë pak për veten tuaj, bëni shumë më tepër për të tjerët. Universi ju këshillon t’i kushtoni më shumë vëmendje vetes, sepse kur buzëqeshni, e gjithë bota buzëqesh.

Nëse keni zgjedhur fluturën nr.2:

Jeni një person krijues, keni shumë talent dhe aftësi. Keni një shpirt delikat dhe të pamb rojtur, edhe nëse shumë pak njerëz e dinë këtë.

E kaloni jetën duke buzëqeshur. Ar miku juaj kryesor është dy shimi dhe mosbe simi tek vetja. Universi ju këshillon të mbështeteni më shumë në pikat e fo rta dhe të besoni në zemrën tuaj.

Nëse keni zgjedhur fluturën nr.3:

Jeni një person i ndjeshëm, keni një lidhje me një botë tjetër. Keni një intuitë të fo rtë, nganjëherë keni ëndrra të mëdha. Madje jeni shumë të sinqertë, kështu që nganjëherë është e vës htirë të flitet me ju. Universi ju këshillon të mos shqe tësoheni për veprimet e të tjerëve.

Nëse keni zgjedhur fluturën me nr.4:

Jeni një njeri i kontrasteve. Shpesh ndryshoni gjendjen tuaj, nganjëherë mund të jeni të sjellshëm, ndonjëherë të fo rtë. Ju bini në dashuri rrallë dhe përgjithmonë. Nuk fa lni kuro rëshkeljen.

Shpesh shqe tësoni për gjëra të pakuptimta. Universi ju këshillon të mos i kushtoni vëmendje gjërave të tris htuara në jetë. Rrethojeni veten me objekte të bukura, nga njerëz të mirë dhe çdo gjë do të jetë mirë. Nd.ani këto flutura me miqtë tuaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *