Nëse dërgoni këto mesazhe të dashurit ose dashurës, do ju ndajë! Nuk duhet t’i dërgoni, për të mirën e lidhjes tuaj!

Nëse ke siguri në vetvete dhe tek partneri juaj sentimental, nuk duhet të jeni shumë xh eloz dhe shumë të shprehur përmes mesazheve virtuale. E vërteta është se aplikacionet si WhatsApp ose FB Messenger mund të na bëjnë ne urotikë dhe të na bëjnë të besojmë atë çfarë nuk ekziston vërtet.

Kjo mund të shkaktojë shkat ërrimin e marrëdhënieve tona, veçanërisht nëse dys honi shumicën e kohës dhe shqyrtoni të gjitha veprimet online.

Këtu janë disa mesazhe që nëse ja dërgoni partnerit/es mund ta shkat ërrojnë menjëherë marrëdhënien tuaj…

Përgjigjmu!

Ka raste kur ai person i veçantë nuk mund të na përgjigjet, sepse ai po punon, është në klasë, ka një bisedë të rëndësishme, etj.

Ndonjëherë harrojmë se ne nuk jemi në qendër të universit dhe se edhe nëse janë në internet, mund të jetë e pamundur të na japin një përgjigje.

Më dërgo vendndodhjen tënde!

Një tjetër nga mesazhet më të k ëqija që mund t’i dërgoni bashkëshortit tuaj është që menjëherë të dërgoni vendndodhjen tuaj për të gjetur se ku është ai. Është shprehja përfundimtare e mbajtjes dhe kontrollit të dikujt.

Ne duhet të flasim

Kjo frazë përdoret pothuajse gjithmonë për të vendosur diçka serioze, zakonisht në fund të një cikli.

Pse nuk tregon të dhëna të caktuara?

Kjo zakonisht ndodh kur tjetri fsh eh orën në aplikacione.

Përgjigjesh më parë tek grupi?

Në çdo kohë mund të ndodhë që partneri juaj të marrë disa mesazhe njëherësh dhe nis e i përgjigjet pa menduar se kush e kontaktoi para ose pas.

Me kë po flet?

Përsëri kthehemi te mosb esimi dhe xhe lozia e ekzag jeruar. Nëse kjo qenie e veçantë nuk ju ka dhënë ndonjë arsye për të mos besuar, nuk duhet ta pers ekutoni dhe ta pyetni aq shumë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *