“Nuk keni nevojë për spitalin”, Mjeku kërkon ta dëgjoni: Ja çfarë duhet të zbatoni

Ditët e fundit, shefi i specialistëve mjekësorë kinezë mbi COVID-19, profesori Zhang Wenhong pati një lidhje virtuale me studentët kinezë në Francë, për t’i dhënë disa këshilla mjekësore mbi parandalimin e përhapjes së COVID-19.

1. Kapërceni an kthin

Sipas profesorit Zhang Wenhong, pro blemi më i madh nuk është trajtim mjekësor pas pre kjes nga COV ID-19, por pa niku, pasi shumë njerëz të paprekur nga ky vir us jetojnë në an kth të vazhdueshëm.

“Mendoj që 80% e njerëzve nuk kanë nevojë për trajtimin në spital. Ata duhet të zbatojnë 3 masa: të kenë një humor të mirë, të flenë mirë dhe të hanë shëndetshëm,” tha specialisti Zhang Wenhong. Ai tha gjithashtu se personat nën moshën 60-vjeçare që preken nga CO VID-19 kanë përqindje shumë të ulët të vde kshmërisë.

2. Evitoni prekjen me duar të butonit të ashensorit

Zhang Wenhong u shpreh se butonat e ashensorit janë ndër objektet më të rrez ikshme për t’u pre kur me koro navir us pasi ato preken nga shumë njerëz. Prandaj specialisti kinez na sugjeron t’i shtypim butonat e ashensorit me kartopecetë.

“Pasi të dilni nga shtëpia mos prekni në asnjë mënyrë hundën dhe gojën. Me t’u kthyer në shtëpi apo zyrë puna e parë që duhet të bëni është të lani mirë duart.”

3. Par andalimi nuk simbolizon izolimin e plotë

Zhang Wenhong theksoi se masat e parandalimit nga COV ID-19 nuk simbolizojnë izo limin e plotë, por mund të dilni me arsye dhe të vetëmbroheni.

“Për shembull mund të dilni për të blerë ushqime apo produkte të tjera. Ose mund të bëni stërvitje në orët e para të mëngjesit kur nuk ka shumë njerëz”.

4. Distancimi social është masa më e efektshme mbrojtëse

Zhang Wenhong tha se në vende të ndryshme, strategjitë e parandalimit të COVID-19 janë të njëjta, me qëllim të ruajtes së distancimit social. Shumica e rasteve të pre kura nga COVI D-19 vjen si pasojë e grumbullimeve të ndryshme. Profesori Zhang tha se pas shp ërthimit të CO VID-19, shumë të rinj vazhdojnë takimet shoqërore, bisedat dhe hanë së bashku me të tjerët jashtë shtëpisë. Por vir usi COV ID-19 transmetohet pikërisht përmes veprimtarive shoqërore.

5. Masat e vetëmbrojtjes gjatë udhëtimeve ajrore

Zhang Wenhong theksoi se gjatë udhëtimeve ajrore, qëndrojmë në një ambient të mbyllur për një kohë të gjatë, prandaj ekziston rrez iku i pre kjes nga koro navir usi. Për këtë është më mirë të vendosim maskën në avion dhe të mos e heqim gjatë gjithë udhëtimit. Nëse mundemi duhet të ulemi në vende të shpërndara duke mbajtur një distancë të caktuar nga udhëtarët e tjerë. Është mirë të evitohet ushqimi në avion pasi duhet të heqim maskën.

6. Opinionet e ndryshme për mbajtjen e maskës

Zhang Wenhong foli gjithashtu edhe për opinionet e ndryshme në vendet e ndryshme mbi mbajtjen e maskës. Në fillim ai theksoi ndryshimet e zakoneve dhe kulturave në vendeve të ndryshme.

Në vendet e Azisë lindore, si Japoni etj, qytetarët vendosin maskë edhe në kohën e zakonshme, për shkak të parandalimit të ale rgjisë ose të gripit. Në rajonin e Hong-Kongut dhe në disa metropole aziatike, shumë banorë lokalë mbajnë maska në ditë të zakonshme për t’u mbrojtur nga gr ipi ose disa të tjerë mbajnë distancë nga të tjerët.

Vendosja e maskës është një fenomen i zakonshëm në Azi. Por në Europë, shumë njerëz kanë kulturën e puthjeve dhe përqafimeve të ngrohta kur takohen dhe vendosja e maskës konsiderohet si e papërshtatshme, e ngjashme me veprimin e dhënies së dorës me dorashkë.

Së dyti, efikasiteti i vendosjes së maskës në par andalimin e COV ID-19 varet nga ambientet e ndryshme. Në një ambient me shumë raste të pre kur nga CO VID-19, si në spital etj, mbajtja e e maskës duhet patjetër pasi luan rol kryesor në parandalimin e përhapjes së vir usit.

Por në ambiente me rre zik të ulët të pre kjes nga COV ID-19, vendosja e maskës nuk ka efikastet të lartë, prandaj nuk duhet t’i shpërdorojmë maskat, por t’ua lëmë atyre që kanë më shumë nevojë për to, si mjekët apo infermierët.

“Por nëse në një vend ekzistojnë shumë raste të pr ekura nga COV ID-19, mbajtja e maskës do të pranohet nga të gjithë për fre nimin e përhapjes së mëtejshme të këtij vir usi”, theksoi Zhang Wenhong.(Radio e Jashtme e Kines)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *