Situata në Shqipëri/ 2 në Gjendje Shumë të Rë ndë, Ja Shifra e Fundit e Të Prekurve

Sipas burimeve zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë është 38 numri i të prekurve nga coro nav irusi në Shqipëri dhe ajo që shqetëson më shumë është fakti se sipas statistikave të deklaruara në media, nëse deklarohen 5 të prekur, mendohet se janë edhe 10 më shumë që duhet të diagnos tifikohen

Në 24 orët e fundit nga ana e Insti tutit të Shën detit Pu blik në bashkëpunim me epid emiologët e Njësive Vendore të Kujdesit Shën detësor, ka vazhduar puna në terren, për identifikimin e rasteve dhe për gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara tashmë me Co vi d-19.

Deri në këto momente janë testuar 505 raste të dysh uara dhe prej tyre janë të konfirmuar poz itivë me CO V ID-19, 38 raste:

Nga rastet e konfirmuara pozitivë:

Tiranë 22 raste
Durrës 5 raste (njëri prej të cilëve ka ndërr uar jetë)
Lushnje 2 rast
Elbasan 2 raste
Fier 5 raste
Rrogozhinë 2 raste

Prej tyre:

12 jane të shtr uar në spitalin Infe ktiv (nga Tirana, Durrësi, Fieri, Lushnja dhe Rrogozhina)

Dy prej tyre janë në ter api intensive, një 66 vjeçar nga Lushnja dhe një 61-vjeçare nga Fieri dhe gjendja raportohet kri tike.

Ndërsa pjesa tjetër e të shtru arve në pa vion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente.

Foto ilustruese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *