Thursday, June 1, 2023
HomeGenelEngjèjt do të sjèllín një mèsazh për ju dhe çfarë do ndòdhè...

Engjèjt do të sjèllín një mèsazh për ju dhe çfarë do ndòdhè pas 3 dítësh

Ështe nje periudhe shume e mire dhe mjáft bèrèqet kjo ne hyrje te këtij muaji ne te cilen ju do te kíni prane te gjithe engjëjt tuaj mbròjtes te cilet sipas atyre shènjave qe ju kèni ju thòne per kèshíllen apo per çfare mùnd tju ndòdhe tani afèr me hyrjen e muajit te ri.

Dáshí, Hëná è rè në dátën 8 gùsht dò jètë è vètmjá mùndësí të bëní një ndrýshím të mírë dhè të çlíròhèní ngá shùmë kùfízímè që dò hásní dítët è párá të mùájít gùsht.

Shùmë pròblèmè në lídhjè mè kárríèrën ápò një pèrsòn të rèndësíshëm, í cílí í tërhèq të gjíthá prèmtímèt dhè jù lè shumë zbrázùr èkònòmíkísht dhè shpírtërísht. Ká një mòmènt rrègùllímí në çíft pás dátës 16, í cílí dò jètë párásjá pás këtýrè vùájtjèvè.

Dèmí, Përbálljèt për shènjën tùáj në mùájín gùsht dò jènë të mëdhá. Sí átò në lídhjè mè lígjín ápò ùdhëtímèt, pòr èdhè átò fámíljárè, dò përbállèn mè shùmë pèngèsá.

Një çlírím dò kètë në dátën 8 mè hënën è rè në Lùán që jù sjèll një frýmëmárrjè të mírë dhè ndrýshímè të mírá, pòr më shùmë sfòrcò në çështjèt fámíljárè ápò bíznèsín fámíljár. Në lídhjè mè pùnën dhè shëndètín dò fíllòní të ndíhèní pák më mírë pás dátës 16 gùsht.

Bínjákët, Dùkèt síkùr nùk jù prèk shùmë fòrt lùftá è títánëvè në dhjètëdítëshín è párë të gùshtít. Pòr kùjdès sè rëníá è dísá pèrsònávè të rëndësíshëm ngá fròní jù tërhèq për pòshtë në èkònòmí dhè në jètë sòcíálè è dáshùrí.

Mòs ù nxítòní në të njëjtën kòhë të bíní ngá shíù në brèshër dhè të pránòní një òfèrtë pùnè ápò pèrsònálè rrèth dátën 10. Dhè për jù çlírímí fíllòn të dùkèt pás dátës 20 gùsht, krýèsísht në dátën 22 mè hënën è plòtë në Ùjòr.

Gáfòrrjá, Për shènjën tùáj rrùgá è shpëtímít dò íshtè një rrùgë è mèsmè, pòr ndërkòhë gjátë dhjètëdítëshít të párë të gùshtít nùk dò kètë ásnjë áltèrnátívë të mèsmè.

Mádjè, dò ndjèní sè tání dùhèt të mèrrní vèndímè ápò të jèpní llògárí në çështjè èkònòmíkè, në çështjè pùnè dhè një ántágònízëm të fòrtë. Kùjdès në të njëjtën kòhë márrëdhëníèt në çíft. Në dátën 8 dò kèní një mùndësí çlírímí, pòr shùmë è vògël. Në dátën 22 mè hënën è plòtë në Ùjòr dò kùptòní përmását è dëmít shpírtëròr.

Lùání, È fíllòní mùájín shùmë fùqíshëm, pásí Díèllí është në shènjën tùáj, pòr mè shùmë përbálljè Mërkùrí dhè Díèllí dò jènë në kùndërshtím mè Sátùrnín dhè Ùránín dhè mè gjíthë ènèrgjítë è títánëvè përfshírë èdhè mè Jùpítèrín në Ùjòr.

Pò è përbállùát këtë pèríùdhë, átëhèrë jèní vërtèt Lùán. Hëná è rè në dátën 8 jù jèp një ènèrgjí për ndrýshímè, pòr shùmë è vákët. Një përmírësím vjèn në dátën 16 mè fùtjèn è Áfërdítës në Pèshòrè që jù cílësòn sípás tálèntèvè dhè dëshírávè tùájá. Në dátën 22 mè hënën è plòtë në Ùjòr, kùjdès ngá ngárkèsát èmòcíònálè dhè márrëdhëníèt në çíft.

Vírgjèrèshá, Mársí, plánètí í lùftës, dò jètë në shènjën tùáj gjátë gùshtít. Pòr në kùndërshtím mè Nèptùnín në Pèshk, nùk dò bëní gjë tjètër vètëm sè dò lùftòní mè mùllínjtë è èrës. Kjò dò të thòtë që rùájíní ènèrgjítë për më vònë dhè mòs í shpërdòròní sídòmòs gjátë dhjètëdítëshít të párë të shènjës tùáj.

Kùjdès gjátë dátës 10 dhè 11 një prèmtím, í cílí mùnd të jètë shùmë í dèfòrmùár ápò zhgënjýès në dáshùrí dhè në márrëvèshjè èkònòmíkè. Pás dátës 16 fíllòn dhè përmírësòhèt sítùátá jùáj dhè mèrrní një drèjtím më të qártë.

Në dátën 8 hëná è rè në Lùán vètëm sá jù kùjtòn sè gjërát që dòní të bëní dùán èdhè pák dùrím. Kùjdès mè shëndètín në këtë pèríùdhë. Në dátën 22 í jèpní fùnd një pùnè ápò një cíklí dhè përgátítèní për një cíkël të rí.

Pèshòrjá, Mùnd të thèmí sè í kèní të gjíthá kùndër në dáshùrí, èkònòmí dhè në ármíqësí dèrí në dátën 16 gùsht. Kùjdès në dátën 10 dhè 11, pásí dùán t’jù fùtín në një kùrth èkònòmík ápò lígjòr. Kùjdès tákímèt è fshèhtá, pásí dùán të pròvòkòjnë skándálè.

Dátën 8 dò jètë një frýmëzím ápò një frýmëmárrjè gòjë më gòjë në një pròcès të vështírë rízgjímí. Gjýsmá è dýtë è mùájít dò jètë kòmplèt ndrýshè dhè dò ndíèní fátín në mádhështínë è tíj, sídmòms në dátën 22 gùsht.

Ákrèpí, Jù dò jèní në mès të bètèjës së títánëvè që përbállèn; Ùránít, Jùpítèrít, Díèllít dhè Sátùrnít. Çfárë mùnd të prítèt mè tèpër lùftë sè káq? Á mùnd të shpëtòjnë dísá ngá plánèt tùájá ápò dëshírát tùájá pá ù ndërlíkùár?

Kjò dò jètë è vështírë, sídòmòs në dhjètëdítëshín è párë të këtíj mùájí ácárùès. Áfërdítá ngá shènjá è Vírgjèrèshës mùnd t’jù ndíhmòjë dèrí në dátën 16, pòr nësè nùk bëní gábímè sèntímèntálè dhè trègòní dòbësí. Hëná è rè në Lùán, mègjíthësè è vùájtùr, mùnd t’jù ndíhmòjë në një njòhjè të rè dhè një rèklámím pùnè në dátën 8.

Në dátën 6, kùjdès në márrëdhëníè mè èpròrët ápò në çíft. Dò kètë përbálljè. Një lídhjè ròmántíkè dò jù gëzòjë jètën në dátën 16 gùsht. Shùmë dèbátè dhè kèqkùptímè për ùdhëtímè dò kèní dèrí në dátën 11.

Shígjètárí, Dùkèt síkùr dálëngádálë pò rrègùllòhèn gjërát, pòr, në thèlb, pò përkèqësòhèn në shùmë drèjtímè, sídòmòs në lídhjè mè pùnën dhè jètën pèrsònálè.

Mègjíthësè jù jèní në dísá drèjtímè të fávòrízùár lígjërísht, përsërí dò kèní báshkëpùntòrë që dò t’jù ngácmòjnë dùkè jù ngrënë sí pá dáshjè pák ngá pák. Një ùdhëtím mè jáshtë mùnd të shkòjë kèq, pòr èdhè një sqárím mè díkë në pártnèrítèt ápò në çíft mùnd të shkòjë kèq gjátë dhjètëdítëshít të párë të gùshtít.

Mbás dátës 16 dò ndjèní më shùmë qètësí dhè mírëkùptím dhè bègátí. Në dátën 8 hëná è rè në Lùán dò t’jù jápë një shtýsë të mírë për të bërë ndrýshímè dhè për të flírtùár.

Brícjápí, Ndòshtá për vètè nùk dò ndíhèní shùmë të kënáqùr dhè kjò dò t’jù bëjë të bëní gjíthçká që èdhè të tjèrët të mòs jènë të kènáqùr shùmë. Në dáshùrí dò kálòní një pèríùdhë të vështírë në dátën 6 dhè 7 gùsht.

Pò kështù èdhè në èkònòmí. Një pèrsòn mè pùshtèt, ndòshtá dò t’jù bëhèt pèngèsë dhè dò jù márrë fátín në dáshùrí. Në dátën 10, kíní kùjdès ngá një çështjè lígjòrè èkònòmíkè. Pòr në dátën 16 fíllòn tá rímèrrní vètèn në lídhjè mè kárríèrën dhè çlírímín psíkòlògjík è pèrsònál. Mòs ínvèstòní në dátën 22.

Ùjòrí, Dùkèt síkùr pò í përbállní të gjíthë mè të gjíthá për të sjèllë ndrýshímín è mádh në jètën tùáj, pòr èdhè të të tjèrëvè. Lùánët që nùk í dùròní dòt, dò përpíqèní t’í pèngòní káq shùmë, sáqë átá dò tá ndíèjnë vètèn të pámùndùr përbállë jùsh dhè gjërávè që dùán të bëjnë.

Sátùrní në shènjën tùáj dò jètë xhándárí í të gjíthëvè dhè frènùèsí në çdò párrègùllsí. Hëná è rè në Lùán në dátën 8 mùnd t’jù sjèllë një pròpòzím të rí báshkëpùnímí dhè báshkëjètèsè.

Në dátën 16 mùnd të fèstòní një ríngrítjè në jètën tùáj pròfèsíònálè dhè kòntáktè mè jáshtë vèndít è ùdhëtímè. Dátá 6 sjèll ndrýshímè që, në dùkjè, dùkèn të vështírá, pòr që mùnd të prèmtòjnë në të árdhmèn. Jèní títán dhè dùhèt tá trègòní këtë.

Pèshqít, Mè jù gjërát dùkèn më të thjèshtá këtë mùáj, mègjíthësè dò kèní shèrrè dhè dèbátè në lídhjè mè pùnën dhè ndrýshímè të páprítùrá të plánèvè. Pòr Áfèrdítá në Vírgjërèshë përbállë shènjës sùáj jù ftòn për pák më shùmë mènd në kòkë dhè jù vë në një prògrám pùnè dhè báshkëpùnímí.

Pò kështù, èdhè në jètën èròtíkè, mègjíthèsè jù jèní shùmë ròmántík këtë pèríùdhë për të márrë një drèjtím. Kùjdès ngá një zhgënjím në dátát 10 dhè 11 në çështjè èkònòmíkè dhè èròtíkè. Në dátën 16 dò fíllòní të çlíròhèní dhè dò kèní njòhjè më të mírá. Në dátën 22 dò jèní shùmë të ngárkùár psíkòlògjíkísht.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments