Monday, October 2, 2023
HomeGenelMuaji Gusht do te hýje me pásùri! Ja 3 shènjat që do...

Muaji Gusht do te hýje me pásùri! Ja 3 shènjat që do t’u bíen ‘shí me mílíoná’

Nuk eshte aspak çùdi qe dita e nèserme do ti hápe dyert ardhjes se muajit te dyte me te embel te veres, muajit Gusht dhe ashtu siç ndòdh per te gjithe muajt, nje páráshíkim i plòte dhe sígùrisht me detaje te sákta do te víje per sejcílen nga shènjat qe ju keni.

Dashi është një ar.më që merr fl.akë direkt, për të nuk ka të jesh diplomat. Deri në mes të gushtit, dhe më saktë, rreth datës 19, situata do të jetë dra.matikisht e vës.htirë. Astròlògët këshillojnë dashët që të kontrollojnë veten e tyre.

Duke parë edhe pris.hjen e marrëdhënieve, nuk është e nevojshme të hedhim gjithçka poshtë dhe të kërkojmë një përgjigje për pyetjen se çfarë shkoi k.eq. Mos kërkoni për ke.qbërësin.

- Advertisement -

Këtë muaj, shumë pro.bleme në marrëdhëniet do të zhd.uken në të kaluarën dhe nëse jeni të lod.hur nga marrëdhënia, atëherë ata do të lar.gohen. Koha juaj fillon nga mesi i muajit. Dielli gjysmë i dobët i 20 shatoritit do të kalojë tek shenja juaj.

Do të jetë e lehtë për ju për të tërh.equr vëmendjen, për të arritur recípròcitet. Mos harroni, deri në mes të muajit gjithçka váret nga aftësia për të sht.ypur eg.oizmin tuaj dhe në ditën e njëzetë nga iniciativa juaj.

Demi, Këtë muaj gjithçka do të jetë e qetë dhe e këndshme, përveç dashurisë. Marrëdhëniet mund të përcahen dhe fri.ka e vetmisë do të veprojë si katalizator. Paqëndrueshmëria është ma.kthi më i k.eq për shumë njerëz, por ndryshimi është i pashm.angshëm.

- Advertisement -

Ju nuk keni nevojë të humbni një marrëdhënie, të shkat.ërroheni, të shk.elni krenarinë tuaj, të pranoni kushtet e partnerit, vetëm për të mos e zgjidhur konf.liktin. Përfs.hirja juaj emocionale thjesht nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e situatës, por do të përke.qësojë gjithçka. Mundohuni të merrni vendimin e duhur për veten tuaj.

Binjakët, në muajin e ardhshem skenari i dashurisë për ju do të jetë i ngrohtë dhe i sinqertë. Ky muaj nuk është i përshtatshëm për sqa.rimin e marrëdhënieve, mosma.rrëveshjeve, pretendimeve. Por, si rregull, do të jetoni një pastrim në shpirt për 31 ditë – detyra është joreale.

Mbi të gjitha, Venusi, duke ju ndihmuar, do të dob.ësohet në Shenjën e Dashit, dhe kjo çon në të paktën një paqën.drueshmëri emocionale. Duke shijuar shoqërinë e një të dashuri, mos harroni se gjithçka mund të shkojë drejt gr.eminës.

Sapo ju nuhatni një kri.zë, mos ia mbat.hni prej saj. Në vetvete, konf.likti nuk do të zgjidhet, kështu që nëse ke një ke.qkuptim me një partner, flit me të. Shprehni emocionet tuaja, edhe nëse ju tre.mbin.

Astrologët janë të sigurt, keni çdo shans për të arritur një kompromis, sepse shumica e pro.blemeve do të shpi.ken nga ju dhe partneri do të ndihmojë vetëm për të lar.guar dys.himet.

Gaforrja, Në Gusht, Jupiteri do të fillojë lëvizjen retr.ograde. Të gjitha sukseset në dashuri, për të cilat keni ardhur, rre.zikojnë një zhvl.erësim të plotë. Astròlògët këshillojnë të mos inj.oroni kr.izën emocionale ose kr.izën e marrëdhënies.

Ju do të jeni të pr.irur për iz.olim, vetmi, lojëra të hes.htura. E gjithë bota astrologjike e di se gaforrët injo.rojnë të tjerët pa mës.hirë. Në gusht, përpj.ekjet tuaja për të normalizuar gjendjen tuaj mendore do të çojnë në pr.obleme në lidhje. Një i dashur do të fillojë të kërkojë arsyet përse jeni me të.

Pa marrë parasysh se sa e vës.htirë është për ju, partneri juaj nuk duhet të fa.jësohet, prandaj mos e mbuloni veten me batanije dhe pretendoni të mos jeni në atë lidhje.

Luani, Në muajin tjeter Luanët i pret një dra.më, por jo vetëm, edhe lot të vërtetë. Saturnit i pamës.hirshëm do të bëj një hap para dhe fuq.ia e tij do t’ju shtýpë. Madje edhe konf.likti më i parëndësishëm mund të marri përm.asa gj.igande.

Një shfaqje e tillë ka nevojë për spektatorë dhe do të përfs.hijë miqtë, prindërit dhe të njerëz të dashur në veprim. Vendosja e marrëdhënieve në publiku tani është gjëja e fundit. Ndoshta, ju neutralizoni konf.liktin duke sht.ypur një partner, por kjo është një rrugë e drejtpërdrejtë për një kr.izë.

Virg.jëresha, Përfaqësuesit e shenjës së Virg.jëreshës gjithnjë e dinë saktësisht atë që ndjejnë, sepse ata mendojnë se gjithmonë duhet të vendosin komunikimin, çfarë të bëjnë dhe kush duhet fa.jësuar.

Për Virg.jëreshën tipike, të gjithë duhet të fa.jësohen. Dhe në Gusht, ky qëndrim në këtë situatë mund të vendosë një njeri të dashur ku.ndër jush. Askujt nuk i pëlqen kur e bëjnë fa.jtor.

Në një marrëdhënie, të dyja palët janë gjithmonë të fa.jësuar dhe nëse e pranoni atë, do të jetë më e lehtë për ju për të bashkëvepruar me njerëzit. Nuk është e nevojshme të shkruash një përmbledhje me këshilla mbi historinë e kri.zës, është e nevojshme të fillosh të veprosh.

Peshorja, ka shumë aftësi, njëra prej të cilave është një parala.jmërim i vërtetë. Ata e ndiejnë ku f.ryn era e kr.izës, ku një çeku.ilibër ka formuar në marrëdhënie, kështu që ata arrijnë të rregullojnë ça.rjet në anijen e dashurisë pothuajse gjithmonë përpara.

Megjithatë, muaji Gusht është një kohë për ndrýshim. Astròlògët këshillojnë të komunikoni më shumë me një partner, sepse atmosfera e brendshme e çiftit do të mbetet e he.shtur.

Në disa mënyra mund të anash.kaloni pro.blemin dhe do të arrini pikën ku nuk kthehesh dot mbrapsh. Për këtë arsye, ju thjesht bini në gjendje tron.ditjeje dhe filloni të ndërmerrni veprime të fal.imentuara, duke e mby.llur rrugën për të dalë nga situata.

Akrepi, Këtë muaj, ekspertët rekomandojnë që duhet të rregulloni diçka në natyrën e tuaj të vës.htirë, sepse do të keni nevojë. Është më mirë të korr.igjoheni se sa të dëgjoni afirmimet dhe reagoni me forcë tek ata. Deri në mes të muajit mund të keni disa skena familjare që do t’ju kthejnë nga një person i dashur në një t.iran të vërtetë.

Yjet ju kuptojnë, ju thjesht mbr.oni pozicionin tuaj, interesat dhe mendimet tuaja, por partneri juaj nuk do ta kuptojë këtë. Prandaj, një sk.andal në çift mund të kalojë shpejt nga faza e ke.qkuptimit në fazën e luf.tës me vik.timat.

Shigjetari, Në muajin qe hýn, Shigjetarë ju pret një ngjarje të mrekullueshme – kalimi i Diellit në elem.entet e Dashit të zja.rrtë. Shigjetari është gjithashtu një shenjë e zja.rrit, kështu që lumturia do të vijë gradualisht dhe në sasi të madhe. Megjithatë, deri më 20 Gusht, gjithçka mund të ndodhë – për shembull, rece.sioni i energjisë.

Astrologët këshillojnë të mos qet.ësoheni, gjithcka mund të th.yhet në çdo moment dhe një shpë.rthim emocional do të dë.mtojë të dashurin dhe do të bëjë marrëdhëniet mes jush më k.eq. Në Gusht, pus.honi, insi.stoni dhe pyesni derisa cdo gjë të jetë ezáùrùar.

Bricjapi, Për përfaqësuesit e Bricjapit, nuk ka ndë.rlikime të mëtejshme në dashuri, sepse marrëdhëniet janë një kri.zë e vazhdueshme. Qysh nga takimi i parë, Bricjapi përpiqet të rregullojë diçka, duke u përpjekur të rrotullohet 180 gradë.

Nga kjo dëshirë për të qënë çift, marramendja e të dy partnerëve fillon shpejt. Natyrisht, kjo është një tjetër k.rizë për Bricjapin. Në muajin tjeter, astrologët këshillojnë të qetësoheni ose të paktën të minimizoni përpj.ekjet për të përm.irësuar marrëdhëniet.

Gushti, i cili do të transferohet në shenjën tuaj në ditën e 17-të, do të ndihmojë në rimarrjen e stabilitetit. Mundohuni të përqendroni vëmendjen tuaj në diçka të mirë që është arritur tashmë nga përp.jekjet tuaja.

Ujori, muaji i gushtit do të fillojë pozitiv, por më afër mesit të muajit në jetën personale të ujorit, një st.uhi do të shpèrthèjë. Díelli do të kalojë në shenjën e dashit ku do të forcojë ndikimin neg.ativ të tij mbi ju.

Do të jetë e nevojshme të grumbullohen tr.azirat reci.proke në çift, të cilat do të rriten për shkak të Díellit. Mos u mun.doni madje të dilni nga kr.iza vetë – në këtë punë të vës.htirë ju nevojiten ndihmësa ose së paku konsulentë.

Natyrisht, marrëdhëniet janë një çështje e të dyve, por ju nuk jeni duke folur për marrëdhëniet, por për veten dhe fri.kën tuaj. Ju do të keni nevojë për mbështetje emocionale, të cilën një i dashur nuk mund ta sigurojë.

Peshqit, Përfaqësuesit e Shenjës së Peshqve janë njerëz shumë të ndershëm dhe të hapur. Të gjithë ata janë të pav.arur dhe të sinqertë. Prandaj, mund tu tregojnë të gjithëve se partneri i tyre nuk është i drejtë.

Dhe ky është një version i lehtë. Në muajin veor te gushtit, gjithçka do të jetë shumë më e vës.htirë. Pozita e Venusit do të ndryshojë, ajo do të lërë konstelacionin e Peshqve dhe do të lëvizë në shenjën e Dashit. Çdo gjë do të shkojë k.eq, sidomos me emocionet.

Deri në 7 te Gushtit, Venusi do të bll.okojë neg.ativitetin dhe pastaj do të bj.erë mbi ju. Bota do të zhýtet në errèsirë. Marrëdhëniet mund të shkojnë poshtë, sepse partneri juaj nuk do të jetë gjithnjë i gábuar, por do të jetë i padu.rueshëm.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments