Tuesday, October 3, 2023
HomeGenel“Në Nentor do të shpètoni nga disa krèdi…”/ 2 Shènjat që u...

“Në Nentor do të shpètoni nga disa krèdi…”/ 2 Shènjat që u vjen ky fát kaq i fùqíshèm

Astròlogia më e mirë dhe më e dashur nga shqiptarët më në fund ka treguar se çfarë na prèt në ditët në vijim dhe një ndrýshim dhe bekim rrènjèsor do të vijë që këtë të enjte. Pra, çfarë ndodh me shenjën tuaj në punë, dashuri dhe mbi të gjithë shëndet? Mësojeni duke lèxùar shenjën tuaj të Zòdíakùt.

DASHI (21.03 – 20.04) Puna: Ka disa përvoja të pakëndshme para jush nëse përpiqeni të përdorni mënyra të ngu.tshme dhe do të bëni diçka që nuk lejohet.

Po kërkoni një mënyrë për të justifikuar veprimet tuaja, por do ha.sni në një mu.ngesë të të kuptuarit të mjedisit. Përpj.ekjet tuaja mùnd t’ju shp.aguhen nëse më parë planifikoni gjithçka dhe vazhdoni planin në mënyrë të disiplinuar, pav.arësisht nga të gjitha tu.ndimet që do t’ju nga.dalësojnë.

- Advertisement -

Shëndeti: Ku.jdes me ushqimin. Dashuria: Pothuajse çdo gjë ju është bërë monotone. Mos u do.rëzoni, sepse kjo fazë është kalimtare. Do të keni një rënie e dukshme energjie. Tens.ioni mùnd t’ju shk.aktojë konf.likte të hapura me personin e dashur, por edhe me miqtë.

DEMI (21.04 – 21.05) Puna: I keni krijuar vetes një atmosferë të pakëndshme. Ju duket që ambienti po ju rra.skapit, ndërsa po e injo.roni atë që edhe ju të tjerët me qëndrimin tuaj ng.urtë po i lod.hni.

Mos harroni që ajo që arrin deri te ju është përpjesëtimisht ajo që ju e jepni. Shikoni se çfarë keni mùndur të zgjidhni në mënyrën tjetër. Mos merrni vendime, sepse ka gjasa të bëni vlerësime të ga.buara.

- Advertisement -

Shëndeti: Ka mùndësi të keni pro.bleme me si.nuset, veshët, lëkurën. Dashuria: Nuk e keni të lehtë të kontrolloni pakënaqësinë tuaj, andaj në këtë periudhë më së miri është t’i shm.angni temat serioze dhe ndaj që çdo pro.vokimi të mos re.agoni. Sado që të jeni të bindur në qëllimin tuaj të mirë dhe në dre.jtësi, jini të bindur që çdo fjalë juaja do të kuptohet gab.imisht.

BINJAKËT (22.05 – 21.06) Puna: Ju mùndojnë financat, marrëdhëniet me partnerët dhe dilemat lidhur me ndonjë investim. Nga ju pritet që të përshtateni, ndërsa qëllimi juaj është që të shma.ngeni. Por, duke filluar nga e enjtja, ju do te bekoheni me shume fat ne sfèrèn e financave.

Ju këshillohet që të qëndroni në çdo gjë, sepse fitimi të cilin mùnd ta realizoni nuk është i parëndësishëm. Po afrohet momenti i realizimit të disa projekteve, si edhe i disa gja.save për nënshkrim të një marrëveshjeje, të cilën tashmë një kohë të gjatë po e prisni.

Shëndeti: Pro.bleme me lëkurën, g.urë në ve.shka. Dashuria: Jeni para sf.idave që me nx.itim të merrni një vendim i cili mùnd t’ju sjellë zgjidhjen e duhur. Ideale do të ishte sikur, para çdo veprimi, edhe njëherë të mendoni mirë për çdo gjë. Mbase shk.aktari i pakënaqësisë suaj qëndron në rënien e dukshme të energjisë, por që për këtë gjë nuk jeni të vetëdijshëm.

GAFORRJA (22.06 – 22.07)

Puna: Nuk keni durim, sepse po ndieni që ndr.yshimet janë shumë afër. Dhe siç ndodh zakonisht, një minutë ju duket sa një vit. Ten.dosja ju çrr.egullon. Është e domosdoshme që të gjeni mënyrën që të relaksoheni. Besoni vetes, sepse ju presin biseda të volitshme dhe stabilizimi në sferën e financave. Jini të vendosur në çdo gjë që bëni, sepse do t’ju arrijnë shanse të mira.

Shëndeti: Ka mùndësi për d.hembje koke, pr.obleme me sin.uset dhe me sytë. Dashuria: Keni nev.ojë për ndr.yshime, mirëpo nuk jeni të sigurt se çfarë do të ndry.shonit. Pasi që te ju çdo gjë vjen në pako – puna, paratë dhe jeta dashurore, jeni të vetëdijshëm që nëse diçka konkretisht ndërmerrni, çdo gjë vini në rr.ezik. Çdo paqartësi te ju fut një fr.ikë të papërshkrueshme dhe nevojë që të h.iqni dorë.

LUANI (23.07 – 22.08) Puna: Situata në të cilën gjendeni ju detyron të merrni një vendim i cili nuk ju pëlqen. Jeni të gatshëm për këtë, sepse po ju mùndon, po mendoni që është nëns.htrues për ju.

Mos merrni çdo gjë me ze.mër. Nëse është qëllim i interesit më të lartë, nuk është keq ndonjëherë të b.indeni. Lo.dhja, e cila tashmë një kohë të caktuar po ju mùndon, po e merr haraçin e vet. Për punët e përditshme keni nevojë për më shumë angazhim se zakonisht.

Shëndeti: K.ujdes nga lën.dimet. Dashuria: Ka mùndësi të keni një takim interesant me një person me të cilin lidhja dashurore është e pamùndshme. Pranoni sfi.dën, por mbani çdo gjë se.kret, sepse ajo aventurë më vonë mùnd t’ju kus.htojë shtrenjtë. Ju p.ret një leksion i rëndësishëm në të cilin patjetër duhet të mp.oshtni pavendosmërinë tuaj, e cila është një ndër ka.rakteristikat tuaja të cilat shpesh janë ku.ndër jush.

VIRG.JËRESHA (23.08.-22.09)

Puna: Është koha e duhur të bëni një rregullim. Pastrimi si në shtëpinë tuaj ashtu edhe në vendin e punës do t’ju krijojë një ambient për realizimin e shumë projekteve të reja. Do të shtohen preokupimet tuaja lidhur me fitimet, partneritetin dhe investimet afatgjata. Nga ju kërkohet t’i ndr.yshoni disa shprehi.

Shëndeti: Pro.bleme me së.mùndje k.ronike. Dashuria: Po ndiheni sikur jeni nën tr.ysni të madhe. Kjo gjë po ju pe.ngon. Personi i dashur ka ne.vojë për përkrahje dhe nuk ka mirëkuptim të mjaftueshëm për tens.ionin tuaj kr.onik. Aktiviteti i shtuar fizik, shëtitja apo vr.apimi mùnd t’ju këndellin, mirëpo vetëm me kushtin që të mos jenë të obli.gueshme.

PESHORJA (23.09.-22.10)

Puna: Po prisni shumë nga disa marrëveshje. Rezultatet nuk janë edhe aq të rëndësishme, ju u keni dhënë rëndësi. Mos shpe.nzoni kot fjalë, posaçërisht nëse për.ballë jush është dikush të cilit nuk i besoni. Mbështetuni ekskluzivisht në aftësitë tuaja, në punë, ang.azhim dhe vetëmohim, vetëm në këtë mënyrë do të arrini suksesin e pritur.

Të gjitha p.arat të cilat do t’ju arrijnë në ndonjë mënyrë të shpejtë dhe të lehtë, po ashtu edhe do të shp.enzohen. Shëndeti: Pro.blemet e vogla të cilat i keni inj.oruar, sërish do të shfa.qen. Dashuria: Fli.rti juaj i padë.mshëm kërc.ënon t’ju tërh.eqë në një marrëdhënie nga e cila do ta keni të vës.htirë të dilni.

Nëse dëshironi t’u íkní skan.daleve, përmbajuni dhe mos iu nëns.htroni tun.dimit. I gjithë kujdesi juaj është i orientuar në situatën pro.blematike me personin e dashur. Pas disa turb.ulencave të mëdha, do të vijë një lehtësim i madh.

AKREPI (23.10.- 22.11)

Puna: Nuk jeni të sigurt në qëllimet tuaja. Ju duhet t’i zbatoni vendimet të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me ju. Nga ana tjetër, keni nevojë për përkrahje të bashkëpunëtorëve, por po ju mu.ngon. Ndoshta ky është rasti të ndërmerrni përgjegjësinë e plotë dhe gjërat t’i përfu.ndoni vetë. Shëndeti: Rrask.apitje dhe pro.bleme me gjumin.

Dashuria: Në sferën e dashurisë ka gjásá të keni komp.likime. Në të kaluarën keni festuar një fitore të vogël me të cilën partnerit ia keni bërë me dije se çfarë dëshironi. Tani është koha të jepni llogari, ndërsa autoriteti juaj mùnd të luh.atet, nëse eg.on tuaj nuk e fr.enoni me kohë. Sjellja juaj pos.esive po bëhet e mùndimshme për të gjithë, madje edhe për ju.

SHIGJETARI (23.11.-12.12) Puna: Kontrolloni dokumentet, kushtet e udhëtimit si edhe mjetet të cilat ju janë të nevojshme. Mosku.jdesi mùnd t’jua komplikojë jetën këtë javë. Përqendrimin nuk e keni në nivelin e duhur.

Kryesisht po mendoni për argëtim dhe relaksim. Me shpirt jeni larg nga vendqëndrimi, andaj do të jetë e dëshirueshme që këtë javë të qëndroni me këmbë në tokë. Në të kundërtën, do të keni një kthim të dh.embshëm në realitet.

Shëndeti: Aktivizimi i pro.blemeve kr.onike shëndetësore. Dashuria: Po silleni në rreth. Zgjidhja është p.ara hundëve tuaja, mirëpo ju me ng.ulm po u qëndroni tregimeve të vjetra të cilat arsyetojnë gjithë bllo.kadën në të cilën keni r.ënë. Përgjegjësinë ia vishni njerëzve të afërm, po h.arroni që ju vetë jeni krijues i lumturisë suaj. Personi i dashur po merr zgjidhjen e vlefshme.

BRICJAPI (22.12 – 20.01) Puna: Po ndiheni të pas.igurt dhe nuk po ju kupton rrethi. Fitorja është e mùndshme me l.uftë të madhe nëse do të jeni të qëndrueshëm.

Shumica nga ju në këtë periudhë, në punë, do të ndiejnë tens.ion të shtuar. Ai tens.ion është rezultat i ndrys.himeve të cilat janë në horizont, ndërsa mbi të cilat nuk keni kurrfarë kontrolli. Ndoshta është koha t’i an.alizoni imp.ulset tuaja të brendshme, për shk.ak të të cilave nuk po pranoni zmb.rapsjen, mbase edhe simb.olike.

Shëndeti: Kushtoni ku.jdes sinjaleve të cilat jua dërgon trupi. Pus.honi më shumë. Dashuria: Keni s.hansin që për disa dëshira tuaja, të cilat deri tani kanë qenë të parealizueshme, përfun.dimisht do të merrni përkrahjen e personit të dashur. Pason një njohje me një person interesant të cilin e keni njohur sipërfaqësisht. Jini të dur.ueshëm, sepse humori i paqën.drueshëm mùnd të shk.aktojë st.res të panev.ojshëm.

UJORI

Puna: Para jush është një detyrë e cila do t’ju ndihmojë të mpo.shtni pad.urimin tuaj. Besoni vetes, mos i dëgjoni se çfarë thonë të tjerët. Mendoni që do të qetësoheni nëse menjëherë i zgjidhni të gjitha dred.hitë dhe dilemat të cilat ju mùndojnë. Mos e kushtëzoni humorin tuaj me sukseset, sepse tensi.oni i tillë mùnd të jetë shka.ktar se.rioz i r.ënies së energjisë, gjë që do të shprehet madje edhe në shëndet.

Shëndeti: Jeni të lod.hur edhe men.dërisht, edhe fizikisht. Pro.bleme me gjumin. Dashuria: Situata nuk është plotësisht e qëndrueshme. Keni plane të shumta dhe pr.isni që shpejt të inicioni njërin ndër ta. Fatke.qësisht, në këtë periudhë nuk pasojnë lëvizje të mëdha në këtë sferë, pos që veprimet e personit të dashur do t’ju detyrojnë të mendoni se a është rruga të cilën e keni imagjinuar me volitshmja për ju.

PESHQIT (20.02. – 20.03)

Puna: P.ara jush janë bisedime të rëndësishme afariste. Edhe pse fsh.ehtas i keni bërë disa veprime, angazhimi dhe mùndi juaj në vendin e punës nuk do të kalojnë pa u vërejtur. Përveç kësaj, do të keni një lod.hje sepse jeni pra një pr.esoni të madh tashmë një kohë të gjatë. Mos i fa.jësoni të tjerët për nga.rkimin e madh me punë, vetë jeni imp.onuar dhe keni marrë obl.igime të cilat nuk janë tuajat. Jini të dur.ueshëm dhe këmbën.gulës.

Shëndeti: Të mùndshme ft.ohjet, pro.bleme me t.raktin urog.jenital. Dashuria: Mirëkuptimi ndërmjet jush dhe personit të dashur është në nivelin më të ulët. Po i inj.oroni pro.blemet, andaj këto ditë do të keni një be.fasi të pakëndshme. P.ara se t’ju pus.htojë pesi.mizmi, gjeni për veten pak kohë të lirë. Kjo mbase do t’i mbush bateritë dhe do t’i sq.arojë dilemat.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments