Parashikim “bíngo”/ E Ardhmja për të Gjitha Shenjat, ja Çfarë ju Prèt Njerëz – MediaNews
Genel

Parashikim “bíngo”/ E Ardhmja për të Gjitha Shenjat, ja Çfarë ju Prèt Njerëz

A jeni gati të mësoni se sa e bekuar është shenja juaj? Shi koni më pòshtë, zgjidhni shenjën tuaj.

Kush ka líndur si Dash. Në Maj do të përj.etoni një situatë në punë ose në biznesin tuaj që mund të çojë në ndonjë hu je, vo.nesë ose ndë.rlikime të tjera. Vës.htirë se do të ketë një surprizë në një situatë të tillë dhe ju keni përvojë të mjaftueshme për të reaguar në mënyrë adekuate.

Dashuria: Në përgjithësi, momentet e vës tira në Maj nuk duhet t’ju trem.bin. Ata vetëm do të pastrojnë disa gjëra në jetën tuaj për të bërë të mundur disa ndryshime. Në Maj mund të merrni l ajme interesante ose të përj.etoni ngjarje të lidhura me të kaluarën tuaj. Një person i rëndësishëm do të rikthehet në jetën tuaj.

Shëndet: Do të jeni energjik, dina.mik, i pand.alshëm . Dhe ju do të dëshironi të bëni afërsinë tuaj të ndjehen me njerëzit që ju doni, megjithë def.ektet dhe lëk.undjet e humorit dhe pen.gesat në dialog.

Kush ka líndur si Dem. Gjatë këtij muaji ju monitoroni zhvillimin e projekteve tuaja të filluara për të cilat keni nd.arë burime kohe ose financiare. Është e mundur që një burrë i ri të shfa.qet në rrethin tuaj të miqve, kolegëve, të afërmve, fqinjëve dhe të tjerët.

Dashuria: Do të kuptoni që lumturia dhe paqja juaj janë në duart tuaja. Për beqarët do të jetë një muaj plot fat. Do të keni mundësinë të gjeni dashurinë e jetës tuaj. Çiftet do të përje.tojnë emocione të forta dhe do të jetë muaji i surprizave.

Shëndet: Do të gëzoni një gjallëri të vazhdueshme që do t’ju lejojë të përfs.hiheni në aktivitetet tuaja të zakonshme. Sidoqoftë, ju mund të keni mun.gesë të duhur për t’u përkus.htuar në pales trës veçanërisht sportit.

Kush ka líndur si Bínjak. Nëse keni lindur nën shenjën e Binjakëve, në Maj do të përje.toni ngjarje të papritura, të bezd.isshme dhe të paparas.hikueshme që lidhen me punën ose biznesin tuaj.

Ky do të jetë një muaj i ngjes.hur, i përgjegjshëm, i vës.htirë, kryesisht psik.ologjikisht dhe fizikisht, në kryerjen e detyrave tuaja profesionale. Çdo ndryshim dhe zhv.endosje në këto fusha të jetës tuaj është e mun.dur.

Dashuria: Në Maj do të jeni në gjendje të merrni më shumë qartësi në lidhje me ndjenjat tuaja në një lidhje dashurie, por vetëm nëse doni të shihni zhvillimin e saj të vërtetë.

Çdo iluzion që krijoni vetë ose dikush ju jep mund t’ju çojë në drejtimin e ga.buar.Në këtë mënyrë ju mund t’i shka.ktoni vetes vu jtje për shk.ak të shpresave joreale dhe të përje.toni një hu.mbje të pakëndshme të kohës.

Shëndet: Në dhjetë ditët e fundit do të jeni praktikisht të pan.dalshëm , për të mos përmendur edhe favoret astrale që do t’i pëlqejnë estetikës dhe bukurisë së lëkurës dhe flokëve.

Kush ka líndur si Gafore. Gjatë këtij muaji, kini kujdes me pronat dhe punët e shtëpisë tuaj. Situatat ka të ngjarë të lindin që janë shumë të vës.htira për t’u zgjidhur në këtë fazë.Nëse jeni në proces riparimi ose ndërtimi, mos i detyroni situatat e drejtuara vetëm nga interesi juaj, sepse efekti i kundërt mund të ndodhë.

Dashuria: Nëse keni lindur nën shenjën e Gaforres në Maj do të jeni në gjendje të he.qni qafe ndikimin neg.ativ të një personi hip.okrit ose zil.iqar me të cilin keni qenë së bashku për arsye të ndryshme të jetës.

Gjatë këtij muaji do të zbuloni të vërtetën në lidhje me një int.rigë ose një gënj.eshtër që keni qenë vik.timë e saj.

Shëndet: Këtë muaj do të shkoni në ulje-ngritje . Do të përj.etoni disa momente në të cilat gjallëria do të jetë e mirë, por të tjera në të cilat ner.vozizmi dhe mendimet do të vjed.hin forcë nga trupi dhe mendja .Ju do të keni nevojë për momente relaksimi dhe shumë përkëdhelje, për t’ju kushtuar mirëqenies tuaj.

Kush ka líndur si Luan. Pritjet tuaja për zhvillimin e angazhimeve të paracaktuara dhe veprimeve të përbashkëta me kolegët ose partnerët e biznesit do të realizohen në mënyrën më të mirë. Maji do të jetë një kohë e mirë për të zhvilluar kontakte ose punë me burra.Gjatë këtij muaji do të jeni shumë më ser ioz në lidhje me planet dhe angazhimet e bra.ktisura.

Dashuria: Në dashuri do të jeni në gjendje të harmonizoni marrëd hënien tuaj, duke investuar më shumë ndjenja dhe arsye në stabilizimin e marrëd hënieve tashmë të krijuara ose në zhvillimin e marrëd hënieve të reja.

Shëndet: Vitaliteti do të jetë në krye. Prandaj mund të praktikoni sport, të përfs.hiheni në jetën e përditshme pa he.qur dorë dhe të ndiheni protagonistët e jetës tuaj. Nëse kuj eseni për pamjen e jashtme, Venusi në Luan do t’ju lej.ojë të kujdeseni për bukurinë tuaj ashtu siç dëshironi dhe me rezultate të shkëlqyera, të dukshme sidomos në lëkurë dhe flokë.

Kush ka líndur si Vírgjërèsh. Maji do të jetë përgjithësisht një kohë e mirë për të përfu.nduar çështjet që kanë filluar tashmë. Disa prej tyre kanë kaluar tashmë nëpër vës.htirësi ose von.esa të ndryshme, për arsye përtej kontrollit tuaj.

Është e mundur që njerëzit me biznes të bëjnë investime më të mëdha, të cilat do të kuf.izojnë buxhetin e tyre në një farë mase ose do të kërkojnë hua.

Dashuria: Maji do të jetë përgjithësisht një kohë e mire për të krijuar lidhje të reja. Duhet të çlir.oheni nga e shkuara në mënyrë që të mund të hapni sërish dyert e ze.mrës.

Shëndet: Pri.rje e vazhdueshme, por e qëndrueshme , e kënaqshme dhe mbi të gjitha, për t’ju lejuar të merrni pjesë në detyrat tuaja pa shtuar as edhe një gram.Do të ndiheni mirë, por nuk do të jetë një nga ato kohërat kur mund t’ju duket si një reklamë e gjallë për një pije energjike. Sport po , por pa teprime.

Kush ka líndur si Peshore. Në Maj, do të dilni me një ide ose do të merrni një propozim për një aktivitet të përbashkët me një mik, i cili do të duket jos.hës dhe plotësisht i realizueshëm.

Dashuria: Gratë e Peshores do të kenë tendencë të kenë dashuri më të ndritshme ose marrëd hënie int.ime. Ana materiale e jetës suaj do të jetë shumë e rëndësishme për rehatinë tuaj të brendshme. Pakë.naqësitë e çdo lloji do të ndik.ojnë shumë në gjendjen shpirtërore.

Shëndet: Vitaliteti nuk do të jetë në kulmin e tij dhe energjitë tuaja mund të jenë në rritje . Ju do të keni nevojë për pushim, por mbi të gjitha qetësi dhe relaksim , sepse shumë nga ky zem.ërim do të jetë për shk.ak të ner.vozizmit.Zgjidhni angazhimet tuaja me kujdes, shm.angni lod.hjen.

Kush ka líndur si Akrèp. Gjatë këtij muaji, angazhime më serioze janë të mundshme në lidhje me pronën ose shtëpinë në të cilën jetoni. Jini të kujdesshëm, të saktë, diplomatikë në zgjidhjen e nda.rjeve në lidhje me trashëgiminë ose angazhime të tjera të ngjashme.

Dashuria: Jeta juaj e dashurisë në Maj do të va.ret tërësisht nga emocionet dhe gjendjet shpirtërore të partnerit tuaj. Shprehjet e xhe.lozisë ose keqk.uptimeve që mund të shka.ktojnë konf.likte ose ftohje të marrëd hënies tuaj nuk përjashtohen. Burrat akrep do të marrin vëmendje dhe dashuri të mjaftueshme nga gratë në jetën e tyre.

Shëndet: Vitaliteti do të jetë i matur dhe do t’ju lejojë të kujdeseni për çështjet tuaja personale dhe të biznesit pa pro.bleme.Por mbi të gjitha do të dëshironi të përmi.rësoni pamjen tuaj , të angazhoheni në sport dhe të merrni vëmendjen në të gjitha fushat që do të shërbejnë për të arritur qëllimin tuaj .

Kush ka líndur si Shígjetar. Nëse keni lindur nën shenjën e Shigjetarit, një nga gjërat më të rëndësishme që ju jepen në Maj është një shans dhe fat për të zgjidhur pro.bleme të rëndësishme që lidhen në një farë mënyre me shtëpinë ose pronën që pos.edoni. Tani rrethana të ndryshme do t’ju ndihmojnë të zgjidhni pro.blemet pronësore ose materiale.

Dashuria: Në Maj do të përj.etoni momente të lumtura ose një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një grua. Surprizat këtë muaj do të jenë të larmishme. Do të përba.lleni me një person mjaft të rëndësishëm nga e kaluar, i cili do të tra.zojë sërish ndjenjat tuaja.

Shëndet: Maji do të ngrihet ngadalë edhe për sa i përket gjallërimit .Por pava.rësisht fillimit të vës.htirë, pasi do të rikup.eroheni mirë dhe mund ta mbaroni muajin të pand.alshëm dhe energjik .Ndërkohë, çështjet e bukurisë dhe estetikës gjithashtu do të favorizohen nga yjet.

Kush ka líndur si Brícjap. Maji mund të jetë një muaj shumë i suksesshëm, me shanse për rritje dhe përparim.Një artikull apo sugjerim i la jmeve këtë muaj do t’ju bëjë të mendoni seriozisht dhe plotësisht përpara se të jepni një përgjigje.

Dashuria: Jeta juaj e dashurisë do të jetë e shqe.tësuar, me përvoja të ndryshme emocionale. Është e mundur të përj.etoni një kr zë të shkurtër në marrëd hënien tuaj, e cila do të tregojë se sa të forta ose reale janë ndjenjat dhe dëshirat tuaja. Një lidhje e vjetër dashurie ose martese mund t’ju ​​sjellë pak an.kth.

Shëndet: Shumë ner.vozizëm dhe shumë mendime në mendjen tuaj : kjo është arsyeja e rënies së mun.dshme dhe të shpeshtë në energjinë tuaj.Përku.ndër kësaj, falë fuqisë tuaj të vullnetit dhe gjallërimit të matur, do të jeni në gjendje të kryeni ru.tinën tuaj pa pro.bleme .

Kush ka líndur si Ujor. Gjatë këtij muaji do të entuziazmoheni për realizimin profesional të një të ri nga familja juaj, i cili mund të studiojë ose të punojë në një qytet ose vend tjetër.Në përgjithësi, në Maj do të keni më së shumti kon takte me persona më të rinj se ju. Disa nga këto kontakte do të lidhen me punën ose projektin tuaj aktual me të cilin jeni anga.zhuar.

Dashuria: Burrat do të bëjnë njohje dhe kontakte të reja, me përfaqësuesit e shenjës tokësore që janë shumë të rëndësishme. Beqarët do të kenë mundësojnë të takojnë njerëz interesant, ndërsa çiftet duhet të zhvillojnë më shumë eksperiencat inti.me.

Shëndet: Vitaliteti do të jetë në krye.Jo vetëm kaq: do të shkoni nga e mira në më të mirë, në kuptimin që nga një fazë e parë, shumë e gjallë dhe e favorshme, do të kaloni në një fund të mahnitshëm të muajit me vjeshtë që do t’ju shohë të et.ur për të luajtur sport dhe për t’u rikthyer në formë.

Te líndurit e shenjes Peshve. Në Maj do të zhvilloni një takim për të cilin do të keni pritshmëri të mëdha. Premtimet që do t’ju jepen ka shumë të ngjarë të jenë të paplotësueshme ose hip.okrite. Kini kuj es nëse mbështeteni në to për të zhvilluar planet tuaja.

Dashuria: Ky muaj në përgjithësi do t’ju sjellë emocione dhe gjendje shpirtërore shumë të kun.dërta.Ato do të ndikojnë shumë në jetën tuaj emocionale, martesën ose familjen.

Ndarjet e përkohshme (për një ditë, dy ose pak më shumë për arsye të ndryshme) ose konf.liktet me ish-partnerët janë të mundshme.Në Maj do të zhvilloni një takim për të cilin do të keni pritshmëri të mëdha.

Shëndet: Natyrisht që mirëqenia juaj do të va.ret nga sa mirë keni qenë më parë, nëse keni pro.bleme të mëparshme etj. Nëse nuk ka asnjë nga këto dhe ju keni qenë të kujdesshëm për shëndetin tuaj, nuk do të ketë asnjë lajm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button