Friday, September 29, 2023
HomeGenelPrísni nga data 8! Lèhtèsohen hállet, zhdùken mágjíte dhe 5 shènjat qe...

Prísni nga data 8! Lèhtèsohen hállet, zhdùken mágjíte dhe 5 shènjat qe perfítojne me shume

Kjo periudhe nga kjo dáte 2 e gushtit dhe per 10 ditet qe do te víjne do te sjèlle nje fùqí shume te madhe plánetare qe mùnd te kríjoje nje ndíkim tek disa nga shènjat duke ua pèrmíresuar jeten.

Kjo nenkùpton si kthèsa te fatit ashtu edhe zgjídhje te shume prèj situatave ne lídhje me çèshje lígjòre, bòrxhè te vjetra, hùa, krèdi te papáguara dhe shume gjèra te tjera qe do te víjne drèjt nje lehtësimi.

Dáshí, Dùhèt të árríní rèzùltátè të shkëlqýèrá dùkè vënë në pùnë ímágjínátën tùáj kríjùèsè. Èdhè pùnët më rùtínòrè mùnd të bëhèn pák më èmòcíònùèsè dùkè márrë një qásjè të ndrýshmè ndáj týrè. Dísá mèndímè të zgjùárá dò të ndíhmòjnë gjítháshtù në zgjídhjèn è pròblèmèvè të një míkù.

- Advertisement -

Dèmí, Jává è pùnës dò të fíllòjë káq è vrùllshmè sá dò të jètë è vështírë të mbásh rítmín è gjíthçkájè që pò ndòdh. Një kòlèg që është zákònísht í dùrùèshëm dhè í dòbíshëm këtë hèrë dò dístáncòhèt. Qëndròní të qètë sè vètëm kështù dò mùnd të përbállèní mè njèrëzít è vështírë.

Bínjákët, Nùk dò të jètë è vështírë të bíndësh të tjèrët të shòhín këndvështrímín tùáj. Dò të jèní në krýè të një èkípí. Të tjèrët dò të jènë të lùmtùr të kènë ndíhmën dhè kòntríbùtín tùáj.

Gáfòrrjá, Jù mèndòní sè dò të bíní në kònflíkt mè një mík ápò kòlèg për një pùnë që kèní ndërmárrë báshkë. Ásnjërí ngá jù nùk mùnd të pájtòhèt për mënýrë sèsí dùhèt t`í qásèní. Të dý kèní ídè shùmë të ndrýshmè dhè nësè nùk gjèní një kòmpròmís, nùk ká gjásá që të shkòní më tèj.

- Advertisement -

Lùání, Ùdhëzímèt kònfùzè në lídhjè mè një pùnë òsè pròjèkt të rí që kèní márrë, dò t’í nísín gjërát mè ngádálësí. Nësè mùnd të shíhní sè sí tá kápërcèní pròblèmín, sígùròhùní që të shprèhní ídètë tùájá. Njèrëzít dò t`jù dëgjòjnë dhè kjò dò tá bëjë sítùátën të fùnksíònòjë përsërí.

Vírgjërèshá, Sýnímí jùáj mùnd të kètë qènë fárè mírë që t’í jèpní vètès pák kòhë për të vázhdùár mè dísá pùnë pá ndërhýrjèn è díkùjt tjètër. Kjò dùkèt pòthùájsè è pámùndùr. Dísá kòlègët që pò pùnòjnë për gjërá të tjèrá dùkèt sè è kánë të pámùndùr të vázhdòjnë më tèj pák këshíllát òsè ndíhmën tùáj.

Pèshòrjá, Pò plánífíkòní në áváncë dhè dùkè è bërë këtë, dò të dëshíròní të mèrrní një qásjè më të ársýèshmè ndáj çështjèvè fínáncíárè. Dò të mërzítèní mè díkë mè të cílín jètòní që dùkèt sè nùk pò jù dëgjòn. Kjò nùk është díçká për të qèshùr dhè kèní nèvòjë që të tjèrët t’jù márrín më sèríòzísht.

Ákrèpí, Díkùsh mè të cílín jètòní òsè pùnòní pò síllèt në mënýrë të çùdítshmè. Mùnd të thòní sè ká díçká që átá pò përpíqèn të fshèhín dhè dò të jèní të vèndòsùr të zbùlòní sè çfárë është. Një pròjèkt që shkáktòí dísá pròblèmè kòhët è fùndít, tání mùnd të trájtòhèt sërísh dhè këtë hèrë mè sùksès më të mádh.

Shígjètárí, Një ftèsë ùdhëtímí është më è rëndësíshmjá në mèndjèn tùáj. Dò të tùndòhèní tá pránòní këtë òfèrtë, pòr jèní gjítháshtù të vètëdíjshëm për përgjègjësítë që kèní më áfër shtëpísë. Nùk dò të jètë è mùndùr të híqní dòrë ngá dísá ángázhímè dhè për këtë ársýè, mùnd t’jù dùhèt të vònòní për pák kòhë plánèt për një ùdhëtím.

Brícjápí, Jù shíkòní më të mírën tèk kùshdò mè të cílín jèní. Kèní kùptùár sè díkùsh pò ndíhèt í pásígùrt dhè í mùngòn bèsímí, mègjíthátë í njíhní tálèntèt dhè stílín è tíj ùník. Fjálët tùájá ínkùrájùèsè dò t’í ndíhmòjnë átá të ndíhèn më mírë për vètèn è týrè. Jèní bèqár dhè kërkòní dáshùrínë? Díkùsh í vèçántë është në ánën tjètër.

Ùjòrí, Në vènd që të ndíhèní të shqètësùár dhè të mòs bëní ásgjë për këtë, mùnd të mèndòní të mèrrní másá të cáktùárá. Kèní nèvòjë për díçká për të pùnùár. Vèndòsní qëllímèt. Hídhní hápát è párë drèjt árrítjès së týrè. Dùhèt të ndjèní sè pò è përdòrní më mírë kòhën tùáj.

Pèshqít, Báshkòhùní mè të tjèrët nësè pò plánífíkòní një dáljè në grùp. Njèrëz të ndrýshëm dò të kènë ídè dhè prítshmërí të ndrýshmè. Èdhè psè nùk dò të jèní në gjèndjè t’í kënáqní të gjíthë, nësè í dískùtòní gjërát, dò të jèní në gjèndjè të mèrrní párásýsh gjíthçká që thùhèt. Jíní të përgátítùr për të qènë flèksíbël.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments