Tuesday, October 3, 2023
HomeGenel“Rrácë ròpshá, i díni dele shqíptárët”, gázetári shpèrthèn ndáj prònárëve në jùg,...

“Rrácë ròpshá, i díni dele shqíptárët”, gázetári shpèrthèn ndáj prònárëve në jùg, I mbáni vetë plazhet bòsh

Plazhi Bosh, Já pra èrdhi ditá. Ábùzùát ngá Jugù në vèri mè çmimèt. Tani mbájèni shèzlòngèt për vètè. Shtrihùni áty, jù pronárët që ngá kùfiri Shqipërisë nùk dilni dòt se jèni në kërkim ngá èùròpòl è intèrpòl. Ndërsá këtù jèni bíznèsmèná fálë afèrávè.

Plázhèt në shqipëri i ka bráktisùr shtrèsá è mesmè. Sèpsè shèzlòngèt jánë sùpèr ngjitùr. Të rástis ti mè fámiljèn è ngjít kè një tùfë “láskárásh” háshásh drògë kòkáinë e hèròinë dhè zhùrmá sikùr jánë lèshùár ngá bùrgù è dirèkt në plázh

Të rástis ndònjë “bùndërr” që të bën shfáqe nùdò në kùfijtë è pòrnògráfís. Të rástis tábèlá nùk lèjòhèt tèrmùs. Të rástis tábèlá ti i várfër òsè i pámùndùr ík ngá këtù plázhi është për bòrgjèzët.

- Advertisement -

Të rástis nòi grùp që fjálòrin è kánë k…ri, P, q….a Ròpt Fisin è kù ti kènë. Pò kùsh është ái bùdállá që dò vi në këtò plázhè ndýrsirá në mènáxhimi è të bèkùárá ngá nátyrá. Á mòs hárròni, fùtini ndònjë të vrár për psè më shèh shèzlòngù im mè njëri tjètrin.

Sitùátá è sòtmè nuk është ták fák. Ká vitè qè ákùmùlòhèt. Táni mbájèni shèzlòngèt píjini lëngùn èdhè atò hòtèlèt è biznèsmènëvè në Vlòrë.

Ùnë kám qènë plòt trè hèrë të dòkùmèntùárá è filmùárá. As mòs i shkèlni jánë máshtrùèsè nga ai që sot bën i lèndùár për rèklámën è kèqè që dò 40 è 60 èùrò në tètòr dhè mëngjèsín tá jèp mè dhe dhòmát i ká të ndýrá è pa higjènë.

- Advertisement -

Lègena, rrácë ròpshá hájdùtá. Çfare dini jù shqiptárët dèlè. Sè kèni zènë jù dètin dhè nè ò dò ná q….i jù mè çmimèt hájdùtè o dò rrimë pá plázh. Hápni pák sytë Bùdvá, Grèqiá, Itáliá, Kròáciá, pá fùtùr Tùrqin pákètá që jùvè já ù fùt áq sá já kèni fùt shqiptárëvè ndër vitè.

Bráktisni hájdùtët. Lè të bëjnë átá plázh mè dáshnòrèt è tyrè në shèzlòngèt è pòrdhës. Máksimùmi 2 dèri në 5 vitè dò fálimèntòjnë. Mè pák fjálë shqiptárët ti shíhni mè dylbi, já ù páskèni fùt rùsëvè, ùkráinásvè è dòlët zbùlùár mè mùngèsën è tyrè.

Plázh ká Dèt po, rërë Po, s’ká hòtèlèri tùrizëm, shërbim, kùltùrë èdùkátë, stándárt. Tùristá? Páfùnd ka èdhè tùristá.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments