TOPI Çméndet nga Trúte e Kokes!! Gati te Pérjashtoje kete Banore nga BBV

Vesa ishte ajo që u árrátis nga ambíenti ku e kishte dènuar prodùksioni

ky veprim i sáj ishte kundra rregùllave prandáj ajo dhe banorët prisnin një komuníkim nga “BB”.

Komuníkimi erdhi me një zarf të kuq që u lexua nga Romeo ku thuhej se shkák i veprimit të sáj Vesa shkòn automatíkisht në nominimin e ardhshëm.

Per me shume shíkoni videon me poshte.

 

Leave a Reply